Voor schoolgaande kinderen

Meedoenregeling gemeente Assen

Voor ouders van kinderen tot 18 jaar in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is er een meedoenpremie. Onder voortgezet onderwijs wordt de middelbare school verstaan, niet het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo).

Hierdoor doen de kinderen mee aan culturele activiteiten of worden lid van een vereniging, zoals een sportclub. Ontvangt u een bijstandsuitkering en voldoet u aan de voorwaarden dan ontvangt u deze premie automatisch. Zo niet, dan kunt u hier de meedoenpremie schoolgaande kinderen aanvragen. U kunt deze premie vanaf 1 juli aanvragen voor het komende schooljaar.

Deze premie wordt verstrekt door een tegoed in de meedoenwebshop van Werkplein Drentsche Aa.

De hoogte van het meedoentegoed

  • € 210,- per kind, per schooljaar in het basisonderwijs
  • € 300,- per kind, per schooljaar in het voortgezet onderwijs