Commerciële (ver)huur

Wanneer is er sprake van een commerciële huurovereenkomst?

In de Participatiewet is vastgesteld dat een volwassene met een bijstandsuitkering minder bijstand krijgt als hij/zij met een of meerdere personen in dezelfde woning woont. We noemen dit de kostendelersnorm. Sommige kosten worden immers gedeeld. Het gaat hier zowel over familie- als niet-familieleden.  Alleen als u aan kunt tonen dat het om commerciële verhuur gaat valt u niet onder deze kostendelersnorm. Denk bijvoorbeeld aan kamerverhuur, onderverhuur etc.  Wij leggen deze commerciële verhuur hier verder uit.

U huurt een kamer

Er is sprake van kamerhuur en kamerverhuur als aan onderstaande punten wordt voldaan:

  1. Er wordt door de kamerverhuurder een kamer verhuurd. Of er wordt door de huurder een kamer betrokken bij de verhuurder. De huurder heeft een eigen ruimte met voldoende privacy.
  2. Er is een volledig ingevulde en ondertekende huurovereenkomst. Hierin moet staan omschreven wat er wordt verhuurd, voor welke periode en voor welke prijs dat is en dat het huurbedrag jaarlijks wordt geïndexeerd/gewijzigd. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u een model huurovereenkomst downloaden die aan alle voorwaarden voldoet.
  3. Het huurbedrag bedraagt het bedrag van de basishuur zoals omschreven in de artikelen 16 en 17 van de Wet op Huurtoeslag.
  4. De kamerhuur wordt maandelijks overgemaakt door de huurder aan de verhuurder door een bankoverschrijving van de rekening van de huurder naar die van de verhuurder of er zijn andere betalingsbewijzen. Betalingsbewijzen moeten op verzoek overlegd worden.

Voldoet u aan deze eisen dan is er dus sprake van commerciële verhuur en valt u niet onder de kostendelersnorm. Uw bijstand wordt dan niet verlaagd omdat u met meerdere personen achter 1 voordeur woont. Let op als u bijstand ontvangt en u verhuurt ruimte(n) dan kan de huuropbrengst wel gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstand. Lees hiervoor hieronder verder.

U ontvangt bijstand en verhuurt een kamer

Als u een kamer verhuurt en u voldoet aan de regels van commerciële verhuur dan zien wij de huur als inkomen. Ontvangt u meer huur dan de in de Wet op Huurtoeslag vastgestelde basishuur dan wordt het bedrag dat u boven deze norm aan huur ontvangt gezien als inkomen. Dit inkomen brengen wij in mindering op uw uitkering.

U heeft geen vast adres of iemand anders betaalt uw woonlasten

Is er bij de gemeente geen vast woonadres van u bekend of betaalt bijvoorbeeld uw ex-partner uw woonkosten, dan gaan wij ervan uit dat u ook geen woonlasten heeft. In dit geval krijgt u ook minder bijstand. Uw uitkering wordt dan verlaagd met 20% van het sociale minimum.

Wat betekent dit voor u?

U bent verplicht om aan ons door te geven dat u met meerdere personen achter 1 voordeur woont. Het maakt dus niet uit of u huurder of verhuurder bent. Er wordt samen met u gekeken of u een commerciële huurovereenkomst heeft of dat u onder de kostendelersnorm valt. Op basis hiervan wordt de hoogte van uw bijstandsuitkering aangepast. Geeft u dit niet aan ons door dan leggen wij een sanctie op. Dit betekent dat wij minimaal 1 maand geen bijstand uitkeren. Zijn er voor u dingen niet duidelijk neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag!