Kwijtschelding aanvragen

Wanneer u de aanslag van de gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding. Of u recht hebt op kwijtschelding hangt af van uw inkomen, vermogen en uw uitgaven.

Aanvragen via Het Noorderlijk Belastingkantoor

Het Noorderlijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt) werkt samen met de gemeentes. Dat betekent dat u met één formulier kwijtschelding kunt aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.

U vindt het aanvraagformulier op de website van Het Noorderlijk Belastingkantoor.

Let op: uitzondering voor inwoners van Kloosterveen

Woont u in de wijk Kloosterveen, dan dient u kwijtschelding van waterschapsbelasting aan te vragen via GBLT.

U kunt digitaal kwijtschelding aanvragen van waterschapsbelasting via www.gblt.nl of bellen met tel. (088) 064 55 55.

Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen vraagt u wel aan via de website van Het Noorderlijk Belastingkantoor.