Klacht indienen

Bent u niet (geheel) tevreden over ons, dan kunt u een officiële klacht indienen. En als u het niet eens bent met een besluit van ons, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Wij behandelen alle klachten en bezwaren vertrouwelijk.

De beste manier om een klacht in te dienen is om te beginnen mondeling. Vaak is een klacht met een eenvoudig antwoord aan de balie of via een telefoontje te verhelpen.

Via de website

Als u niet tevreden bent met de mondelinge afhandeling van uw klacht, dan kunt u hier online een klacht indienen. Dit kunt u doen met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Of schriftelijk

U mag natuurlijk ook zelf een brief schrijven.
Uw schriftelijke klacht moet altijd bevatten:

  • de datum waarop u de klacht indient
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw handtekening

U kunt uw schriftelijke klacht sturen of afgeven bij Werkplein Drentsche Aa. U vindt ons adres op deze webpagina.

Klachtbehandeling

Zodra wij de klacht hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en een uitnodiging om uw klacht mondeling toe te lichten. Vervolgens onderzoeken wij datgene waarover u klaagt. Over de uitkomst van dit onderzoek krijgt u schriftelijk bericht.
Wij proberen altijd om de klacht binnen vier weken na ontvangst te beantwoorden. Lukt dit niet, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

De ombudsvrouw

Als u niet tevreden bent met onze afhandeling van uw schriftelijke klacht, dan kunt u de klacht en onze reactie daarop doorsturen naar de Ombudsvrouw Tynaarlo. Zij zal uw klacht nogmaals beoordelen en u vertellen of wij al dan niet goed op de klacht hebben gereageerd.

U kunt uw klacht doorsturen naar:

de Ombudsvrouw Tynaarlo
ter attentie van mevrouw mr. J.P. Schrale-Oranje
Postbus 392
9400 AJ Assen