Let op

Uw bijstandsuitkering staat op donderdag 28 maart 2019 op uw rekening. Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als u een aanvraag of bezwaar bij ons heeft ingediend en de wettelijke termijn voor het beslissen op uw aanvraag of bezwaar is verstreken, dan kunt u ons in gebreke stellen. U kunt dan het formulier "Dwangsom bij niet tijdig beslissen" invullen.

De wettelijke termijnen vindt u hieronder.

Via de website

U kunt het formulier hier online invullen met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Beslistermijnen

  Onze beslistermijn (maximaal) Wettelijke beslistermijn (maximaal)
Aanvraag voorschot 3 werkdagen 4 weken
Aanvraag voor een bijstandsuitkering of Ioaw-uitkering 4 weken * 8 weken
Aanvraag voor bijzondere bijstand 8 weken 8 weken
Aanvraag voor meedoenpremie en individuele inkomenstoeslag 4 weken 8 weken
Aanvraag voor kwijtschelding 6 weken 10 weken
Verwerking aanvraag collectieve zorgverzekering 1 maand 8 weken
Aanvraag voor zelfstandigen (Ioaz of Bbz) 13 weken 13 weken
Behandeling van uw klacht 4 weken 6 weken
Afhandeling van uw bezwaarschrift 12 weken** 12 weken**

  
  * 8 weken indien nader onderzoek nodig is
  ** verlenging van 6 weken mogelijk