Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit van ons of u vindt u dat er niet op tijd is beslist over uw aanvraag? Neem dan vooral eerst contact op met de afdeling Juridische ondersteuning via (0592) 39 1835. Wij gaan dan samen met u kijken welke mogelijkheden er voor u zijn. Bent u het dan nog niet eens, dan kunt u een bezwaar indienen.

Wij behandelen alle klachten en bezwaren vertrouwelijk.

Via de website

U kunt hier online bezwaar indienen met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Bewijsstukken inleveren

U kunt op verschillende manieren bewijsstukken inleveren:

  • U scant het origineel zelf thuis in (of maakt een foto) en voegt het bestand als bijlage toe aan het digitale aanvraagformulier

  • U levert de documenten online in met behulp van uw DigiD code. Lees hier hoe u dit doet

  • U scant het origineel bij de aanmeldzuil van Werkplein Drentsche Aa. Lees hier hoe u dit doet

Of schriftelijk

U mag natuurlijk ook schriftelijk een bezwaar indienen.
Op elke beschikking die u krijgt, staat beschreven:

  • hoe u een bezwaar moet indienen
  • wat er minimaal in het bezwaar moet staan
  • welke documenten u eventueel mee moet sturen
  • aan wie u het bezwaar kunt richten.