Let op

Uw bijstandsuitkering staat op donderdag 28 maart 2019 op uw rekening. Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit van ons of u vindt u dat er niet op tijd is beslist over uw aanvraag? Neem dan vooral eerst contact op met de afdeling Juridische ondersteuning via (0592) 39 1835. Wij gaan dan samen met u kijken welke mogelijkheden er voor u zijn. Bent u het dan nog niet eens, dan kunt u een bezwaar indienen.

Wij behandelen alle klachten en bezwaren vertrouwelijk.

Via de website

U kunt hier online bezwaar indienen met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Bewijsstukken inleveren

U kunt op verschillende manieren bewijsstukken inleveren:

  • U scant het origineel zelf thuis in (of maakt een foto) en voegt het bestand als bijlage toe aan het digitale aanvraagformulier

  • U levert de documenten online in met behulp van uw DigiD code. Lees hier hoe u dit doet

  • U scant het origineel bij de aanmeldzuil van Werkplein Drentsche Aa. Lees hier hoe u dit doet

Of schriftelijk

U mag natuurlijk ook schriftelijk een bezwaar indienen.
Op elke beschikking die u krijgt, staat beschreven:

  • hoe u een bezwaar moet indienen
  • wat er minimaal in het bezwaar moet staan
  • welke documenten u eventueel mee moet sturen
  • aan wie u het bezwaar kunt richten.