Toestemming aanvragen

Ontvangt u een bijstandskering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen met behoud van uw uitkering? Dan dient u daar vooraf toestemming voor aan te vragen. Dit kunt u doen door onderstaand formulier te printen en in te vullen.

Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels. Vraag je contactpersoon om meer informatie.

Onkosten declareren

Maakt u onkosten om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen? En worden deze onkosten niet vergoed door de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet? Dan kunt u deze kosten declareren bij Werkplein Drentsche Aa.

Spelregels bij vrijwilligerswerk (onbetaald werk)

  1. U dient door het aanvraagformulier, vóóraf, toestemming te vragen wanneer u onbetaald werk wilt gaan verrichten. Uw aanvraagformulier zal voor een deel ook ingevuld moeten worden door de instelling waar u wilt gaan werken. Wanneer u dit formulier afgeeft bij Werkplein Drentsche Aa wordt het door uw contactpersoon beoordeeld. Er wordt gekeken of het gaat om goedgekeurde werkzaamheden. Uw contactpersoon vraagt de vrijwilligers vacaturebank hierbij om advies.
  2. Wanneer u onbetaald werk verricht moet u bereid en in staat zijn de onbetaalde arbeid onmiddellijk te beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer u passende betaalde arbeid kunt krijgen of wanneer u een voor u wenselijk geachte omscholing of bijscholing kunt volgen.
  3. Het onbetaalde werk mag op geen enkele wijze uw activiteiten om passende arbeid te vinden belemmeren. U kunt dus in principe geen vrijstelling van uw sollicitatie verplichting verkrijgen.
  4. Wanneer u voor uw werk een onkostenvergoeding ontvangt, moet u dit aan ons doorgeven via het online wijzigingsformulier.
  5. Het onbetaalde werk mag geen bedrijfsmatig karakter hebben. Hiermee wordt bedoeld, dat het geen werk mag zijn dat zo veelvuldig wordt gedaan en van een dergelijk grote omvang is, dat het in de regel als betaald werk wordt gedaan. Het gaat dan om werk dat duidelijk niet meer ligt in de sfeer van “klusjes”of “vrijwilligerswerk”. De bedoeling van deze regel is te voorkomen dat u degenen die als betaalde kracht werken (valse) concurrentie aandoet.