Aanmelden collectieve zorgverzekering

Werkplein Drentsche Aa heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met Zilveren Kruis Achmea en Menzis.

Online

U kunt zich online aanmelden voor de collectieve zorgverzekering via www.gezondverzekerd.nl.