Inkoop

Werkplein Drentsche Aa als klant

Hier vind u informatie over ons inkoopbeleid, onze inkoopvoorwaarden, aanbestedingen en Europese aanbestedingen.

Werkplein Drentsche Aa heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van inkopen streeft Werkplein Drentsche Aa naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van Werkplein Drentsche Aa.

Lees hier het Inkoopbeleid Werkplein Drentsche Aa 2018

Werkplein Drentsche Aa hanteert inkoopvoorwaarden. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.
Voor leveringen en diensten worden de “ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017)” gehanteerd:

Lees hier onze Algemene inkoopvoorwaarden (AIVW 2017) Levering en Diensten

Voor ICT opdrachten worden de ”Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)” gehanteerd:

Gibit Inkoopvoorwaarden 2017

Voor werken worden de UAV of UAV-GC gehanteerd. Werkplein Drentsche Aa werkt uitsluitend met aannemers welke in het bezit zijn van VCA/VCU.

Aanbestedingen

Werkplein Drentsche Aa onderschrijft de doelstellingen van (Europese) Aanbestedingsregelgeving, namelijk:

  • Het openstellen van inschrijving op overheidsopdrachten voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese- en Nationale Gemeenschap (non-discriminatie).
  • Het stimuleren van concurrentiestelling door openbare bekendmaking van (voorgenomen) opdrachten (economische rationalisatie).

Dit houdt in dat Werkplein Drentsche Aa regelmatig aanbestedingen volgens de EG regelgeving uitschrijft. Werkplein Drentsche Aa publiceert alle Openbare, Niet-openbare en Europese aanbestedingen op TenderNed https://www.tenderned.nl

Werkplein Drentsche Aa heeft een klachtenprocedure. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met  onze afdeling Juridische ondersteuning via tel. 0592-391600.

Werkplein Drentsche Aa koopt maatschappelijk verantwoord in

Werkplein Drentsche Aa levert met de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) een bijdrage aan het stimuleren hiervan.

MVI betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Hiermee komt de realisatie van een circulaire economie een stap dichterbij en doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan.