Taaleis in de Participatiewet

18-01-16

Goed Nederlands kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven, is belangrijk. Het vergroot uw kans op werk en u kunt zich beter redden in het dagelijks leven. Daarom is met ingang van 1 januari 2016 de Participatiewet uitgebreid met de taaleis.

Wat is de taaleis?

Met ingang van 1 januari 2016 bent u bij een bijstandsuitkering verplicht om de Nederlandse taal voldoende te verstaan, te spreken, te lezen en te schrijven. Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. U moet dat kunnen aantonen door bijvoorbeeld een diploma of rapport te laten zien. Kunt u dit niet? Dan volgt een taaltoets en mogelijk een cursus in de Nederlandse taal.

Als u vòòr 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering had, dan geldt de taaleis vanaf 1 juli 2016.

Gevolgen voor uw uitkering

Wanneer u zich niet inspant om uw Nederlands te verbeteren, kan uw uitkering worden gekort.

Meer informatie

Werkplein Drentsche Aa informeert nieuwe aanvragers bij het eerste gesprek. Heeft u al een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u vòòr 1 juli 2016 een persoonlijke brief en uitnodiging voor een gesprek.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de officiële uitleg over de Wet taaleis:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-taaleis-in-de-bijstand

Meer nieuws
Nieuwsarchief »