Cliëntenraad Aa en Hunze is op zoek naar nieuwe leden!

13-04-17

Heb je een uitkering volgens de Participatiewet? Een WSW-dienstverband? Of maak je gebruik van het minimabeleid van de gemeente? Dan zijn we op zoek naar jou!

Cliëntenraad
De cliëntenraad is een onafhankelijke adviesraad die het gemeentebestuur van de gemeente Aa en Hunze gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken met betrekking tot de Participatiewet en het minimabeleid. We houden een vinger aan de pols of het beleid correct wordt uitgevoerd.  

De cliëntenraad wil de positie versterken van minima en andere groepen waarvan de financiële positie zorgwekkend is, zodat zij op een positieve manier aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen. Om dat te bereiken hebben we jouw inbreng nodig.

De cliëntenraad zoekt mensen die

  • Ervaring hebben met het rondkomen van een laag inkomen
  • De doelstelling van de cliëntenraad onderschrijven
  • Mee willen praten over zaken rond werk en inkomen.

Wat vragen wij van onze leden?

  • Actief meedoen aan de vergaderingen (10 á 12 keer per jaar)
  • Een goede voorbereiding van de vergadering, d.m.v. het lezen van de stukken die aan de orde komen.

Wat heeft de cliëntenraad je te bieden?

  • Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad
  • Een vergoeding voor reiskosten en andere te maken kosten.

Interesse?
Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met Liesbeth Stolker via e-mail clientenraad.aaenhunze@outlook.com of telefoonnummer (0599) 64 86 50 voor meer informatie of een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

 

 

 

Meer nieuws
Nieuwsarchief »