Let op

Uw bijstandsuitkering staat op woensdag 26 juni 2019 op uw rekening. ​​​​​​​Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?

Als u een uitkering ontvangt, dan hebt u rechten en plichten. Voldoet u niet aan de verplichtingen, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

Wat verwachten wij van u?

  • dat u voldoet aan de Wet Taaleis
  • dat u zelf actief blijft zoeken naar werk
  • kunt u een baan krijgen, dan moet u die aannemen
  • dat u alle informatie die wij van u vragen op tijd aanlevert
  • dat u veranderingen die van invloed zijn op uw uitkering ongevraagd zo snel mogelijk aan ons doorgeeft
  • dat u de afspraken die u met uw coach maakt nakomt
  • dat u deel blijft nemen aan uw opleiding of re-integratietraject
  • dat u meewerkt aan onderzoeken die die door ons worden ingesteld
  • dat u, als u geen betaald werk kunt vinden, een tegenprestatie levert in de vorm van onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.

Consequenties niet nakomen verplichtingen

Voldoet u niet aan de verplichtingen of houdt u zich niet aan de afspraken met uw contactpersoon, dan is het mogelijk dat uw uitkering verlaagd of gestopt wordt. Ook kunt u teveel ontvangen geld moeten terugbetalen.


Fraude
Wanneer u bewust informatie achterhoudt of wijzigingen niet op tijd doorgeeft, dan pleegt u fraude. Als u dit doet, dan krijgt u een boete. Deze boete is net zo hoog als het bedrag dat u teveel aan uitkering heeft ontvangen. Ook is het mogelijk dat u soms voor de fraude voor de rechter moet komen. Om fraude te voorkomen is het belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen en leefsituatie altijd aan ons doorgeeft.

Controle
Wij controleren op verschillende manieren of u zich aan de regels en afspraken houdt. Zo vergelijken wij gegevens die u ons verstrekt met gegevens die wij van de Belastingdienst en de gemeente krijgen. Ook kunnen wij u persoonlijk controleren, zowel telefonisch als met een bezoek bij u thuis of op uw werkplek. Wij controleren in binnen- en buitenland.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van ons of u vindt dat er niet op tijd is beslist over uw aanvraag, neem dan vooral eerst contact op met de afdeling Juridische ondersteuning, tel. (0592) 39 1835. Deze afdeling gaat met u kijken wat de mogelijkheden voor u zijn.
Bent u het dan nog niet eens, dan kunt u hier bezwaar indienen.