Afwezigheid of vakantie doorgeven

Ontvangt u een bijstandsuitkering en verblijft u een bepaalde periode niet op uw woonadres ?

Dan bent u verplicht dit aan Werkplein Drentsche Aa door te geven als u :

  • langer dan 7 dagen elders in Nederland verblijft
  • 1 dag of langer in het buitenland verblijft.

Per jaar mag u maximaal vier weken vakantie hebben. Het is niet toegestaan om gedurende de laatste vier weken van het jaar en gedurende de eerste vier van het volgend jaar aansluitend aan elkaar op vakantie te gaan.

Bij een melding van afwezigheid of vakantie moet u altijd een reden opgeven.

U kunt uw vakantie of afwezigheid aan ons doorgeven via Mijn Werkplein.

Het niet melden van uw vakantie of verblijf in het buitenland kan gevolgen hebben voor uw uitkering.