Een volledige baan, wat nu?

Gefeliciteerd, u heeft een baan. Hieronder leest u waarop u moet letten en welke acties u moet ondernemen nu u een baan heeft.

1. Beëindiging bijstandsuitkering

U heeft een baan en bent onafhankelijk van de bijstandsuitkering. Uw uitkering moet beëindigd worden.

Uw actie :
stuur een kopie van uw arbeidscontract naar ons op. U kunt dit ook doen via het online formulier Documenten inleveren. U ontvangt dan een brief, waarin de officiële einddatum van uw uitkering staat.

2. Betaling salaris

Uw salaris kan op een ander moment uitbetaald worden dan u gewend bent uw uitkering te ontvangen.

Uw actie :
informeer bij uw nieuwe werkgever op welk moment het salaris uitbetaald wordt, zodat u hier rekening mee kunt houden.

3. Collectieve zorgverzekering

Als u een collectieve zorgverzekering via Werkplein Drentsche Aa heeft én u gaat meer verdienen dan 120% van het bijstandsniveau dan wordt de collectiviteitskorting met ingang van het nieuwe kalenderjaar stopgezet. Verdient u onder 120% van het bijstandsniveau dan blijft de collectiviteitskorting gehandhaafd.

Om de hoogte van uw inkomen te bepalen wordt door Werkplein Drentsche Aa in het laatste kwartaal van het lopende jaar een controle gestart. Mogelijk dient u uw inkomens- en bankgegevens aan ons te laten zien. U ontvangt hierover schriftelijke bericht.

Uw actie :
vraag aan uw zorgverzekeraar wat voor u de consequenties zijn.

4. Doorbetalingen

Als er schulden werden verrekend met uw uitkering, dan moet u dit nu zelf gaan regelen.

Uw actie :
neem contact op met uw schuldeiser.

5. Inkomensondersteunende maatregelen

Ondanks dat u geen uitkering meer ontvangt, heeft u mogelijk nog wel recht op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, meedoenregelingen, langdurigheidstoeslag of kwijtschelding van belastingen.

Uw actie :
kijk op deze website onder Mijn inkomen waar u mogelijk recht op heeft.
 

Toeslagen
U maakt mogelijk al gebruik van verschillende toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Uw situatie verandert, dit betekent dat u uw nieuwe inkomen moet doorgeven. Doet u dit niet, dan ontvangt u hiervan later een aanslag met het bedrag dat u terug moet betalen. Voorkom dit.

Uw actie :
kijk op www.toeslagen.nl en geef uw nieuwe inkomen door.

 

Belastingdienst
Via de belastingdienst ontstaat voor u mogelijk recht op diverse heffingskortingen. De heffingskortingen zijn kortingen op uw belasting, waardoor u minder belasting betaalt ofwel uw inkomen stijgt. Het is slim een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen. Deze aanslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Uw actie :
kijk op www.belastingdienst.nl > Aangifte doen > Voorlopige aanslag en geef uw nieuwe situatie door.