Een parttime baan, wat nu?

Gefeliciteerd, u heeft een parttime baan. Hieronder leest u waarop u moet letten en welke acties u moet ondernemen nu u een baan heeft.

1. Betaling salaris

Uw salaris kan op een ander moment uitbetaald worden dan u gewend bent uw uitkering te ontvangen. 

Uw actie :
informeer bij uw werkgever op welk moment het salaris uitbetaald wordt, zodat u hier rekening mee kan houden.

2. Geef uw inkomen door

Als u naast het salaris van uw werkgever ook nog een bijstandsuitkering ontvangt, dan geeft u uw inkomsten door aan Werkplein Drentsche Aa.

Uw actie :
U geeft uw inkomsten aan ons door via Mijn Werkplein en voegt daarbij een scan van uw salarisstrook als bijlage toe.

Tips :

  • als u nog geen salarisstrook heeft ontvangen voor het einde van de maand, dan vult u het bedrag in Mijn Werkplein in dat u denkt te gaan verdienen. Dit bedrag wordt dan op uw uitkering gekort. Als u de maand erop uw salarisstrook inlevert dan berekent Werkplein Drentsche Aa uw uitkering opnieuw. U kunt uw salarisstrook ook later naar ons sturen via het online formulier Documenten inleveren. Of u brengt het formulier bij ons langs en maakt een scan bij de scanzuil in onze ontvangsthal.
  • als uw werkgever uw loon veel later betaalt dan is het mogelijk met ons te overleggen over het tijdstip van verrekening.
  • Let op! Sommige werkgevers betalen het salaris eens per 4 weken in plaats van eens per maand. Aangezien er meer weken in één maand zitten, berekenen wij uw vier wekelijkse salaris om naar een maandsalaris. Er wordt dan een hoger bedrag van uw bijstandsuitkering gekort dan op uw salarisstrook staat die u bij Werkplein Drentsche Aa ingeleverd heeft.

3. Vakantiegeld wordt gekort

Werkplein Drentsche Aa kort maandelijks uw inkomsten op de bijstandsuitkering. Dit is inclusief vakantiegeld.

4. Reiskosten of andere onkostenvergoeding van uw werkgever

Reiskosten en andere onkostenvergoedingen worden niet op uw bijstandsuitkering gekort. Het kan daardoor lijken dat uw salaris niet geheel gekort wordt. Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels. Vraag je contactpersoon om meer informatie.

5. Toepassen loonheffingskortingen

Het is verplicht dat u bij uw werkgever de loonheffingskorting laat toepassen, omdat het inkomen voor u dan hoger uitvalt.

Tip : u kunt op uw salarisstrook zien of de loonheffingskorting wordt toegepast.

6. Inkomensondersteunende maatregelen

Ondanks dat u minder uitkering ontvangt, heeft u mogelijk nog wel recht op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, meedoenregelingen, individuele inkomenstoeslag of kwijtschelding van belastingen.

Uw actie :
kijk op deze website onder Mijn inkomen waar u mogelijk recht op heeft.

Belastingdienst
Via de belastingdienst ontstaat voor u mogelijk recht op diverse heffingskortingen. De heffingskortingen zijn kortingen op uw belasting, waardoor u minder belasting betaalt ofwel uw inkomen stijgt. U bent verplicht een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen. Deze aanslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Deze heffingskortingen worden gekort op uw uitkering. 

Uw actie :
kijk op www.belastingdienst.nl  > Aangifte doen > Voorlopige aanslag en geef uw nieuwe situatie door.