Normtabel bijzondere bijstand, extra vergoedingen en meedoen

Voor inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo geldt dat u een maximum inkomen van 120% van de bijstandsnorm mag verdienen om in aanmerking te komen voor:

  • bijzondere bijstand
  • een individuele inkomenstoeslag
  • de collectieve zorgverzekering
  • de witgoedregeling (alleen voor inwoners van de gemeenten Assen en Tynaarlo)
  • de PC regeling of
  • de meedoen schoolgaande kinderen.

Hieronder leest u om welke bedragen het gaat.

Netto (gezins-) inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag,
per 1 januari 2019

  21 jaar tot pensioen-gerechtigde leeftijd Vanaf pensioen-gerechtigde leeftijd   Vermogensgrens
      120%     120%  

Alleenstaande*
 

 € 1.230,66  € 1.377,36  €   6.120,-
Alleenstaande ouder met kind(eren) < 18 jaar* € 1.230,66 € 1.377,36 € 12.240,-
Gehuwd of
samenwonend
 € 1.758,08  € 1.876,15  € 12.240,-

Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere bedragen gelden. 

* Voor alleenstaande jongeren tot 23 jaar gelden lagere bedragen.
* De bedragen zijn inclusief 5% vakantietoeslag.
* De bedragen gelden tot 1 juli 2019.