Let op

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan staat uw uitkering op donderdag 28 februari 2019 op uw rekening. Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Kwijtschelding

Wanneer u de aanslag van de gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelastingen niet kan betalen dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van het inkomen, vermogen en uitgaven. U kunt met één formulier kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.

Kwijtschelding en inkomen

Bij de beoordeling voor de kwijtschelding wordt niet alleen naar inkomen gekeken. Ook kijkt men naar de te betalen kosten voor levensonderhoud. Onder inkomen valt ook alimentatie. Kinderbijslag wordt niet meegerekend.

Kwijtschelding en vermogen

Als vermogen telt mee uw spaargeld, de eventuele overwaarde van de eigen woning en overige bezittingen.
Niet als vermogen worden meegeteld een door u ontvangen individuele inkomenstoeslag, de auto, een doeluitkering voor onderwijs (WSF 2000/ WTOS), een persoonsgebonden budget of een uitvaartvoorziening.

Verzoek om kwijtschelding

U kunt het hele jaar kwijtschelding verzoeken. Binnen tien weken volgt een besluit. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u binnen tien dagen een beroepsschrift indienen.

Inkomen wordt lager

Als uw verzoek is afgewezen en uw inkomen daalt binnen 6 maanden na het eerste verzoek, dan kunt u alsnog in beroep. De termijn van tien dagen een beroepsschrift indienen na besluit geldt dan dus niet.