Let op

Uw bijstandsuitkering staat op woensdag 26 juni 2019 op uw rekening. ​​​​​​​Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking.

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

  • u bent minimaal 18 jaar oud
  • u ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet- tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS)
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U bent niet in staat om het minimumloon te verdienen.

Hoe ontvangt u de premie?

De toeslag krijgt u maandelijks in geld uitgekeerd.

Wat is de hoogte van de uitkering?

U ontvangt maximaal 25% van  de op uw huishoudtype toepasselijke bijstandsnorm.