Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking.

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

  • u bent minimaal 18 jaar oud
  • u ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet- tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS)
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U bent niet in staat om het minimumloon te verdienen.

Hoe ontvangt u de premie?

De toeslag krijgt u maandelijks in geld uitgekeerd.

Wat is de hoogte van de uitkering?

U ontvangt maximaal 25% van  de op uw huishoudtype toepasselijke bijstandsnorm.