Let op

Uw bijstandsuitkering staat op maandag 29 april 2019 op uw rekening.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking.

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

  • u bent minimaal 18 jaar oud
  • u ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet- tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS)
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U bent niet in staat om het minimumloon te verdienen.

Hoe ontvangt u de premie?

De toeslag krijgt u maandelijks in geld uitgekeerd.

Wat is de hoogte van de uitkering?

U ontvangt maximaal 25% van  de op uw huishoudtype toepasselijke bijstandsnorm.