Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al langer dan drie jaar weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen (zoals een nieuwe koelkast of televisie).

De voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden om deze toeslag te kunnen krijgen, onder andere deze:

  • U bent minimaal 21 jaar oud en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Uw inkomen is al langer dan drie jaar minder dan 120 % van de bijstandsnorm (lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn)
  • U bezit langer dan drie jaar niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben (lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn)
  • U ontving de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag
  • U ontving de afgelopen 36 maanden geen studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen. 

Wij kunnen u vragen om aan te tonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Wij zullen beoordelen of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. 

Bij gehuwden/samenwonenden dienen beide partners aan deze voorwaarden te voldoen. Dit geldt ook voor inwonende kinderen boven de 18 jaar. U kunt maximaal één keer per 12 maanden een Individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De bedragen

  • 349 euro voor een alleenstaande
  • 447 euro voor een alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar
  • 498 euro voor gehuwden