Let op

Uw bijstandsuitkering staat op woensdag 26 juni 2019 op uw rekening. ​​​​​​​Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al langer dan drie jaar weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen (zoals een nieuwe koelkast of televisie).

De voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden om deze toeslag te kunnen krijgen, onder andere deze:

  • U bent minimaal 21 jaar oud en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Uw inkomen is al langer dan drie jaar minder dan 120 % van de bijstandsnorm (lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn)
  • U bezit langer dan drie jaar niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben (lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn)
  • U ontving de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag
  • U ontving de afgelopen 36 maanden geen studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen. 

Wij kunnen u vragen om aan te tonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Wij zullen beoordelen of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. 

Bij gehuwden/samenwonenden dienen beide partners aan deze voorwaarden te voldoen. Dit geldt ook voor inwonende kinderen boven de 18 jaar. U kunt maximaal één keer per 12 maanden een Individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De bedragen

  • 349 euro voor een alleenstaande
  • 447 euro voor een alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar
  • 498 euro voor gehuwden