Let op

Uw bijstandsuitkering staat op woensdag 26 juni 2019 op uw rekening. ​​​​​​​Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Bijzondere bijstand

Als u meer kosten hebt dan u kunt betalen, is het mogelijk bijzondere bijstand te krijgen. Het moet dan gaan om noodzakelijke kosten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden. U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u nergens anders een vergoeding voor deze kosten kunt krijgen. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen ontvangt u soms het hele bedrag en soms een deel. Lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke kosten die gemaakt zijn tot maximaal drie maanden voorafgaande aan de aanvraag.

Voor algemene kosten van het bestaan (zoals bijvoorbeeld woninginrichting) is in principe geen bijzondere bijstand mogelijk. Maar is er in uw geval sprake van bijzondere omstandigheden die maken dat voor die kosten, bij uitzondering, toch bijzondere bijstand verstrekt kan worden? Neem dan contact op met een medewerker van ons team Inkomen via telefoonnummer (0592) 391600