Uitkeringen voor 50-plussers

Bent u na uw 50ste  werkloos geworden, hebt u langer dan drie maanden een WW-uitkering ontvangen en hebt u onvoldoende inkomsten om van te leven? Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering in aanmerking komen voor één van de volgende uitkeringen:

IOAW

De IOAW-uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. Na afloop van uw maximale WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW. Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

Een IOAW-uitkering krijgt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
De IOAW wordt sinds 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn vòòr 1965 kunnen nog een beroep doen op de IOAW.

U kunt deze uitkering aanvragen via www.werk.n.

IOW

De IOW is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau. Bent u werkloos en ouder dan 60 jaar? Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering mogelijk een beroep doen op de IOW.  Voor de IOW gelden voorwaarden. De IOW blijft tot 2020 bestaan.

Een IOW-uitkering krijgt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen.

Stopt uw WW-uitkering? Dan bekijkt het UWV of u voldoet aan de voorwaarden voor een IOW-uitkering. Als dat zo is, dan sturen zij u het formulier Aanvraag IOW-uitkering.

IOAZ

U kunt een beroep doen op de IOAZ als u stopt als oudere zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf heeft. De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Voor de IOAZ gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAZ hangt af van uw inkomen.

Een IOAZ-uitkering krijgt u op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Aanvragen doet u via de ondernemersadviseurs van De Drentse Zaak.