Tegenprestatie

U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De gemeente kan u ook werkervaring laten opdoen in een participatieplaats, of vrijwilligerswerk als onderdeel van uw  re-integratietraject. Daar krijgt u ook niet voor betaald. Toch is dit geen tegenprestatie.

Wat zijn de kenmerken van een tegenprestatie?

Een tegenprestatie bestaat uit activiteiten met de volgende kenmerken:

 • het zijn acitviteiten voor een paar uur per dag of per week
 • het zijn acitviteiten voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd
 • het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn
 • het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot, zoals bij een participatieplaats of vrijwilligerswerk vaak wel het geval is
 • maar de activiteit mag uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten.
 • en het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om te doen. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met
  • lichamelijke of psychische beperkingen
  • de zorg voor (jonge) kinderen
  • de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg)
  • uw beheersing van de Nederlandse taal en
  • de reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.

Bespreek met de gemeente wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet.

Wat kan ik doen als tegenprestatie?

Als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering kunt u verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan:

 • koffie schenken in een wijkhuis
 • leesouder zijn op school.
 • het opknappen van speelplekken in de wijk
 • taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen
 • na een storm de takken van wandelpaden in het stadspark verwijderen en ander klein natuuronderhoud.

Misschien bent u al actief als vrijwilliger. Dan kunt de gemeente voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden.

Hoe kom ik aan een tegenprestatie?

Er zijn verschillende mogelijkheden: de gemeente heeft een klus voor u of u kunt kiezen uit een aantal activiteiten. U kunt ook zelf een voorstel voor een tegenprestatie doen. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt bellen of langsgaan. Maar vaak is er ook een vrijwilligerscentrale in de buurt waar u terecht kunt voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf!

U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk?

Als de gemeente van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt. Hoeveel lager en hoe lang, dat bepaalt de gemeente zelf. De gemeente heeft daarvoor regels vastgelegd in een verordening.