Let op

Uw bijstandsuitkering staat op maandag 29 april 2019 op uw rekening.

De taaleis

Goed Nederlands kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven, is belangrijk. Het vergroot uw kans op werk en u kunt zich beter redden in het dagelijks leven. Daarom is met ingang van 1 januari 2016 de Participatiewet uitgebreid met de taaleis.

Wat is de taaleis?

Met ingang van 1 januari 2016 bent u bij een bijstandsuitkering verplicht om de Nederlandse taal voldoende te verstaan, te spreken, te lezen en te schrijven. Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. U moet dat kunnen aantonen door bijvoorbeeld een diploma of rapport te laten zien. Kunt u dit niet? Dan volgt een taaltoets en mogelijk een cursus in de Nederlandse taal.

Als u vòòr 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering had, dan geldt de taaleis vanaf 1 juli 2016.

Gevolgen voor uw uitkering

Wanneer u zich niet inspant om uw Nederlands te verbeteren, kan uw uitkering worden gekort.

Meer informatie

Werkplein Drentsche Aa informeert nieuwe aanvragers bij het eerste gesprek. Heeft u al een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u vòòr 1 juli 2016 een persoonlijke brief en uitnodiging voor een gesprek.

Bekijk hier een korte film met uitleg over de Taaleis