Let op

Uw bijstandsuitkering staat op woensdag 26 juni 2019 op uw rekening. ​​​​​​​Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om van te leven
  • geen recht meer hebt op een andere uitkering.

De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U gaat daarbij direct op zoek naar werk. Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels.

Bent u 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering, speciaal voor oudere werkzoekenden.

Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering?

Dat is afhankelijk van uw situatie. In de onderstaande tabel kunt u zien hoe hoog uw inkomen en vermogen maximaal mag zijn.

Bijstandsnormen Participatiewet
per 1 januari 2019

Per maand,
excl. vakantietoeslag

Jonger dan 21 jaar
● alleenstaande

240,51

● gehuwd zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar 481,02
● gehuwd zonder kind, één jonger dan 21 jaar 936,42
● gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar 740,38
● gehuwd met kind, één jonger dan 21 jaar 1.214,78
 
21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
● alleenwonende alleenstaande (ouder) 974,27
● gehuwden 1.391,82
 
Pensioengerechtigde personen
● alleenwonende alleenstaande (ouder) 1.090,41
● gehuwden, beiden pensioengerechtigd 1.485,29
● gehuwden, een pensioengerechtigd 1.485,29
 
Kostendelers, 21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 695,91
● 3 personen 603,12
● 4 personen 556,73
● 5 personen 528,89
 
Kostendelers, pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 742,64
● 3 personen 643,62
● 4 personen 594,11
● 5 personen 564,41
 
Verblijf in inrichting (vanaf 21 jaar)
● alleenstaande (ouder) 308,48
 + toeslag € 35,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
● gehuwden 479,84
 + toeslag € 75,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
 
Dak- of thuisloos 695,91
 
Overig
● percentage vakantietoeslag (vt) 5%
● vermogensgrens alleenstaande 6.120,00
● vermogensgrens alleenstaande ouder of gehuwden 12.240,00
 
Afrondingsverschillen kunnen voorkomen 
Typefouten voorbehouden
Deze bedragen zijn geldig tot 1 juli 2019

Aanvragen

Is uw inkomen en vermogen niet hoger dan de bovengenoemde bedragen? Dan hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.
U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.
Dit kan met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Werkplein Drentsche Aa neemt uw aanvraag vervolgens in behandeling.