Let op

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan staat uw uitkering op donderdag 28 februari 2019 op uw rekening. Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op uw rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn.

Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om van te leven
  • geen recht meer hebt op een andere uitkering.

De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U gaat daarbij direct op zoek naar werk. Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels.

Bent u 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering, speciaal voor oudere werkzoekenden.

Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering?

Dat is afhankelijk van uw situatie. In de onderstaande tabel kunt u zien hoe hoog uw inkomen en vermogen maximaal mag zijn.

Bijstandsnormen Participatiewet
per 1 januari 2019

Per maand,
excl. vakantietoeslag

Jonger dan 21 jaar
● alleenstaande

240,51

● gehuwd zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar 481,02
● gehuwd zonder kind, één jonger dan 21 jaar 936,42
● gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar 740,38
● gehuwd met kind, één jonger dan 21 jaar 1.214,78
 
21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
● alleenwonende alleenstaande (ouder) 974,27
● gehuwden 1.391,82
 
Pensioengerechtigde personen
● alleenwonende alleenstaande (ouder) 1.090,41
● gehuwden, beiden pensioengerechtigd 1.485,29
● gehuwden, een pensioengerechtigd 1.485,29
 
Kostendelers, 21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 695,91
● 3 personen 603,12
● 4 personen 556,73
● 5 personen 528,89
 
Kostendelers, pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 742,64
● 3 personen 643,62
● 4 personen 594,11
● 5 personen 564,41
 
Verblijf in inrichting (vanaf 21 jaar)
● alleenstaande (ouder) 308,48
 + toeslag € 35,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
● gehuwden 479,84
 + toeslag € 75,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
 
Dak- of thuisloos 695,91
 
Overig
● percentage vakantietoeslag (vt) 5%
● vermogensgrens alleenstaande 6.120,00
● vermogensgrens alleenstaande ouder of gehuwden 12.240,00
 
Afrondingsverschillen kunnen voorkomen 
Typefouten voorbehouden
Deze bedragen zijn geldig tot 1 juli 2019

Aanvragen

Is uw inkomen en vermogen niet hoger dan de bovengenoemde bedragen? Dan hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.
U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.
Dit kan met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Werkplein Drentsche Aa neemt uw aanvraag vervolgens in behandeling.