Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om van te leven
  • geen recht meer hebt op een andere uitkering.

De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U gaat daarbij direct op zoek naar werk. Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels.

Bent u 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering, speciaal voor oudere werkzoekenden.

Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering?

Dat is afhankelijk van uw situatie. In de onderstaande tabel kunt u zien hoe hoog uw inkomen en vermogen maximaal mag zijn.

Bijstandsnormen Participatiewet
per 1 juli 2018

Per maand,
excl. vakantietoeslag

Jonger dan 21 jaar
● alleenstaande 233,71
● gehuwd zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar 467,42
● gehuwd zonder kind, één jonger dan 21 jaar 909,95
● gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar 737,91
● gehuwd met kind, één jonger dan 21 jaar 1.180,44
 
21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
● alleenwonende alleenstaande (ouder)    946,73
● gehuwden 1.352,48
 
Pensioengerechtigde personen
● alleenwonende alleenstaande (ouder) 1.065,36
● gehuwden, beiden pensioengerechtigd 1.456,52
● gehuwden, een pensioengerechtigd 1.456,52
 
Kostendelers, 21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 676,24
● 3 personen 586,07
● 4 personen 540,99
● 5 personen 513,94
 
Kostendelers, pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 728,26
● 3 personen 631,16
● 4 personen 582,61
● 5 personen 553,48
 
Kostendelers , in geval één partner > 20 jaar
● zonder kinderen 233,71
● met kinderen 504,20
 
Verblijf in inrichting (vanaf 21 jaar)
● alleenstaande (ouder) 299,76
 + toeslag € 34,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
● gehuwden 466,27
 + toeslag € 81,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
 
Dak- of thuisloos 676,24
 
Overig
● percentage vakantietoeslag (vt) 5%
● vermogensgrens alleenstaande 6.020,00
● vermogensgrens alleenstaande ouder of gehuwden 12.040,00
 
Afrondingsverschillen kunnen voorkomen 
Typefouten voorbehouden
Deze bedragen zijn geldig tot 1 januari 2019

Aanvragen

Is uw inkomen en vermogen niet hoger dan de bovengenoemde bedragen? Dan hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.
U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.
Dit kan met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Werkplein Drentsche Aa neemt uw aanvraag vervolgens in behandeling.