Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om van te leven
  • geen recht meer hebt op een andere uitkering.

De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U gaat daarbij direct op zoek naar werk. Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels.

Bent u 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering, speciaal voor oudere werkzoekenden.

Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering?

Dat is afhankelijk van uw situatie. In de onderstaande tabel kunt u zien hoe hoog uw inkomen en vermogen maximaal mag zijn.

Bijstandsnormen Participatiewet
per 1 januari 2018

Per maand,
excl. vakantietoeslag

Jonger dan 21 jaar
● alleenstaande

232,66

● gehuwd zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar 465,33
● gehuwd zonder kind, één jonger dan 21 jaar 905,89
● gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar 734,62
● gehuwd met kind, één jonger dan 21 jaar 1.175,18
 
21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
● alleenwonende alleenstaande (ouder) 942,51
● gehuwden 1.346,45
 
Pensioengerechtigde personen
● alleenwonende alleenstaande (ouder) 1.059,71
● gehuwden, beiden pensioengerechtigd 1.449,17
● gehuwden, een pensioengerechtigd 1.449,17
 
Kostendelers, 21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 673,23
● 3 personen 583,42
● 4 personen 538,58
● 5 personen 511,65
 
Kostendelers, pensioengerechtigde leeftijd
Per persoon bij:
● 2 personen 724,58
● 3 personen 627,92
● 4 personen 579,67
● 5 personen 550,68
 
Kostendelers , in geval één partner > 20 jaar
● zonder kinderen 232,66
● met kinderen 501,95
 
Verblijf in inrichting (vanaf 21 jaar)
● alleenstaande (ouder) 298,42
 + toeslag € 34,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
● gehuwden 464,18
 + toeslag € 81,00 (inclusief vt) Premie zorgverzekeringswet (PW art.23)
 
Dak- of thuisloos 673,23
 
Overig
● percentage vakantietoeslag (vt) 5%
● vermogensgrens alleenstaande 6.020,00
● vermogensgrens alleenstaande ouder of gehuwden 12.040,00
 
Afrondingsverschillen kunnen voorkomen 
Typefouten voorbehouden
Deze bedragen zijn geldig tot 1 juli 2017

Aanvragen

Is uw inkomen en vermogen niet hoger dan de bovengenoemde bedragen? Dan hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.
U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.
Dit kan met behulp van uw persoonlijke DigiD (meer over DigiD).

Werkplein Drentsche Aa neemt uw aanvraag vervolgens in behandeling.