Financiële steun

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld om uw zakelijke en privé verplichtingen te voldoen? Dan kunt u een beroep doen op de Bbz uitkering.

Bbz uitkering

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen, zoals:

  • u moet al een redelijke tijd zelfstandige zijn. Hieronder verstaan wij doorgaans minimaal anderhalf jaar
  • uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat betekent dat met deze bijstand het inkomen uit het bedrijf plus de rest van het gezinsinkomen toereikend moet zijn voor de voortzetting van uw bedrijf, voor het levensonderhoud van uw gezin en voor de nakoming van financiële verplichtingen
  • u mag geen andere mogelijkheden hebben om aan geld te komen. Dus u hebt bijvoorbeeld geen partner die kan onderhouden en er is ook geen bank die nog hulp kan bieden.

Wilt u deze financiële steun aanvragen?

U kunt de Bbz uitkering hier online aanvragen.

Daarnaast is het belangrijk dat u ook een afspraak maakt met een ondernemersadviseur van De Drentse Zaak.

Wij kunnen u op twee manieren helpen:

1. Periodieke uitkering

De periodieke uitkering is voor het dagelijkse levensonderhoud. De uitkering is een aanvulling op het bedrijfsinkomen en overig gezinsinkomen tot het bijstandsbedrag waarop u recht hebt. Over het algemeen ontvangt u de uitkering voor 12 maanden. De periodieke uitkering wordt verstrekt als een renteloze lening en deze wordt achteraf berekend.

2. Bedrijfskapitaal

Een bedrijfskapitaal is bedoeld voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf, voor het doen van investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden. Het bedrijfskapitaal kent een maximumbedrag en geldt per bedrijf. Het bedrijfskapitaal is een rentedragende lening.