Vouchers jongeren

In het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 worden vouchers uitgegeven aan werkgevers die schoolverlaters of werkzoekende jongeren, die geen zicht hebben op een reguliere baan, een werk(leer)plek aanbieden. Voorwaarde is dat een jongere tussen de 18 en 27 jaar is en woont in de gemeenten Aa en Hunze, Assen of Tynaarlo. Er zijn twee soorten vouchers die kunnen worden aangevraagd. De verschillende mogelijkheden zijn hieronder op een rij gezet.

Voucher 1 : Baan of BBL plek

  • De waarde van de voucher is in principe € 2500,-.
  • Indien de voucher wordt ingezet voor een BBL plek moet worden voorzien in een plek gedurende het gehele schooljaar van in principe 32 uur per week.
  • Indien de voucher wordt ingezet voor een reguliere baan moet de arbeidsovereenkomst tenminste twaalf maanden duren.
  • In beide gevallen moet de jongere uitkeringsonafhankelijk zijn.

Voucher 2 : Bijkomende kosten

  • Waarde van de voucher is (maximaal 2 x) € 1000,-. Uitbetaling vindt plaats via de werkgever.
  • De voucher kan worden aangevraagd als sprake is van extra kosten die met betrekking tot een werk(leer)plaats moeten worden gemaakt, zoals kosten voor extra begeleiding, reiskosten, studieboeken of werkkleding. Deze kosten moeten op het declaratieformulier worden vermeld.

Aanvragen

  • Per aanvraag zal een afweging worden gemaakt gelet op de individuele omstandigheden van de jongere, zoals zijn of haar afstand tot de arbeidsmarkt, de duur van de werkloosheid, een slechte concurrentiepositie en andere mogelijke regelingen.
  • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcel Zwiers (m.zwiers@wpda.nl , tel. 06-21104775).