Financiële voordelen

Neemt u iemand aan die al iets langer werkzoekend is, dan zijn er vaak mogelijkheden om hier financiële ondersteuning voor te verkrijgen. Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden.  

Belastingkorting bij onderwijs

Korting op de loonbelasting als u een langdurig werkzoekende in dienst neemt en zorgt voor bijscholing.

Concurrentie Compensatieregeling Werkgevers (CCW)

Neemt u iemand in dienst met een bijstanduitkering dan kunt u  via de CCW een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten. Het gaat bij CCW om individueel maatwerk. Wat hebt u nodig en hoe kunnen wij dit compenseren.

Mobiliteitsbonus werkgevers

U ontvangt een bonus, wanneer u een arbeidsgehandicapte of een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt. U kunt niet tegelijkertijd voor beiden de bonus ontvangen. Deze bonus ontvangt u van de belastingdienst via premiekortingen.

Hoeveel mobiliteitssbonus ontvangt u?

  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder
  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en tenminste het minimumloon verdient
  • € 3.500 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

Betaling van opleiding

Gaat iemand een Beroeps Begeleide Leerweg (BBL) bij u volgen? Een leerling die 4 dagen werkt en 1 dag per week naar school gaat. Dan vergoeden wij soms de kosten van de schoolopleiding.

Looncompensatie bij ziekte

Neemt u iemand in dienst die gedeeltelijk arbeidsongeschikte is wordt deze kandidaat in de eerste vijf jaar van het dienstverband ziek, dan betaalt het UWV maximaal twee jaar lang de Ziektewetuitkering.

Subsidieregeling praktijkleren (BBL)

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Voor meer informatie zie ook www.rvo.nl/praktijkleren

Subsidieregeling Groningen op voorsprong

Subsidie voor het scholen van eigen werknemers, gezond houden van eigen werknemers, van werk naar werk begeleiden van eigen werknemers en het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze subsidie wordt verstrekt door de provincie Groningen. Werkgevers uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo kunnen hier ook gebruik van maken omdat deze gemeenten onderdeel uitmaken van de arbeidsmarktregio Groningen.

Meer informatie vindt u op: www.snn.eu/opvoorsprong.