Afspraakbanen

Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er de komende jaren 125.000 afspraakbanen komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig  100% van het minimumloon te verdienen. Het gaat om mensen die een Wajong uitkering hebben, een Wsw-indicatie hebben of onder de participatiewet vallen.

Wilt u een afspraakbaan invullen of crëeren?

Hieronder leest u welke ondersteuning u daarbij kunt krijgen:

 • Lagere loonkosten
  Als u een afspraakbaan invult, dan betaalt u alleen voor de productiviteit van de medewerker: zijn loonwaarde.  Die loonwaarde wordt samen met u (door een loonwaardemeting) vastgesteld en uitgedrukt in een percentage van het minimumloon. Voordat de loonwaarde bepaald wordt, komt de kandidaat eerst  bij u op proef werken. U hoeft dan geen loon te betalen. Eén keer per jaar wordt de loonwaarde opnieuw vastgesteld.
   
 • Mobiliteitsbonus
  Wanneer u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor een mobiliteitsbonus.
   
 • No-risk Polis
  Als u iemand met een arbeidsbeperking een afspraakbaan biedt, worden de financiële risico’s bij ziekte van de medewerker beperkt. Met een no- risk polis wordt een groot deel van de loonkosten bij ziekte gedekt en loopt u geen risico op een verhoging van de ZW-premies.
   
 • Begeleiding
  Een medewerker met een arbeidsbeperking heeft vaak begeleiding nodig. Er wordt daarom een jobcoach aan de medewerker gekoppeld. Deze is in ieder geval 40 uur per jaar beschikbaar. U hoeft hier niet voor te betalen. U kunt onder voorwaarden ook zelf de jobcoaching uitvoeren en hiervoor een vergoeding ontvangen.
   
 • Werkplekaanpassing
  Is het nodig om een werkplek aan te passen, dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.
   
 • Hulp bij het in kaart brengen van mogelijkheden voor extra banen
  Wilt u wel banen creëren, maar weet u niet precies hoe dat moet? U kunt dan vragen om een analyse van (afdelingen binnen) uw organisatie, waarbij wij u adviseren over manieren waarop u door een andere verdeling van werk ruimte kunt bieden aan arbeidsbeperkten. Dit advies is kosteloos.

Kosten en vergoedingen

Niet alle kosten en vergoedingen voor de verschillende medewerkers op afspraakbanen zijn gelijk. Dat komt omdat een deel van de medewerkers valt onder de Participatiewet, een deel onder de Wajong en een deel onder de Wsw. Onze werkgeversadviseurs kunnen u informeren over de werkelijke kosten.

Hoe kunt u een baan “creëren”?

 • U past uw  werving en selectie aan voor bestaande functies.
 • U past huidige functies aan, zodat zij geschikt zijn voor deze werknemers.
 • U kunt extra functies creëren door taken van andere functies af te splitsen of op zoek te gaan naar werkzaamheden die nu niet worden verricht, maar wel meerwaarde opleveren.

Hoe komt u aan kandidaten?

Wij hebben de CV’s van mensen die behoren tot de doelgroep van de afspraakbanen. Wij  kunnen voor u op zoek gaan naar kandidaten die het beste bij uw organisatie passen.

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze werkgeversadviseurs via (0592) 39 1700.

Of vul onderstaand formulier in en u wordt binnen 3 werkdagen gebeld voor een afspraak.

Contactformulier werkgeversteam
 •